Long Thành: Bàn giao đất khu tái định cư cho người dân vào tháng 8-2020

Home / Tin tức / Long Thành: Bàn giao đất khu tái định cư cho người dân vào tháng 8-2020

Long Thành: Bàn giao đất khu tái định cư cho người dân vào tháng 8-2020

Đây là mốc thời gian được UBND tỉnh đưa ra trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng 2 khu tái định cư thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Ngày 24-2, UBND tỉnh đã có báo cáo (số 1741) gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng 2 khu tái định cư thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Hoàn thành xây dựng khu tái định cư đầu tiên vào đầu quý IV-2021

Theo UBND tỉnh, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sân bay Long Thành vào tháng 11-2018, tỉnh đã ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (diện tích hơn 280 ha và Phân khu 3 khu tái định cư tại xã Bình Sơn (diện tích hơn 80 ha) để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án.

Ngày 20-2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình triển khai dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành. Trước đó, một số cơ quan báo chí có phản ánh về việc chậm tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Cụ thể, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

 

 

 

 

 

Chuẩn bị tổ chức khởi công xây dựng thêm 2 Khu tái định cư tại Long Thành

Việc xây dựng 2 khu tái định cư (Khu tái định cư Lộc An – Bình SơnKhu tái định cư xã Bình Sơn) được chia làm 4 dự án thành phần gồm:

_Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn;

_Dự án thành phần Các Công trình xã hội (CTXH) khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn;

_Dự án thành phần Hệ thống Hạ tầng Kỹ Thuật (HTKT) khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

_Dự án thành phần CTXH khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

Đối với Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, nơi sẽ tiếp nhận những hộ dân đầu tiên phải di dời để xây dựng sân bay Long Thành, hiện nay, chủ đầu tư đã triển khai lập dự toán kinh phí để đảm bảo thời gian khởi công xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, dự kiến vào ngày 23-4-2020, sẽ tổ chức khởi công xây dựng 5 hạng mục ưu tiên trong dự án thành phần xây dựng hệ thống HTKT Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn gồm: tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư và 4 tuyến đường D1, D18, N23, N39. Các hạng mục xây dựng còn lại thuộc dự án thành phần này sẽ được khởi công vào giữa tháng 5-2020. Tất cả các hạng mục xây dựng thuộc dự án thành phần xây dựng hệ thống HTKT Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn sẽ hoàn thành thi công vào tháng 12-2020.

Khu Tái định cư Lộc An – Bình Sơn chuẩn bị giao đất cho người dân trong tháng 8/2020

Theo dự kiến, có thể giao đất cho người dân và các tổ chức xây dựng nhà ở, xây dựng công trình tôn giáo tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn vào khoảng tháng 8-2020” – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết.

Đối với các hạng mục xây dựng thuộc dự án thành phần Xây dựng hệ thống Công trình Xã Hội (CTXH) Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn theo dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 9-2020 và hoàn thành thi công vào tháng 4-2021.

Khu Tái định cư xã Bình Sơn sẽ khởi công xây dựng vào tháng 8/2020

Đối với dự án thành phần Xây dựng hệ thống CTKT Khu tái định cư tại xã Bình Sơn, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hoàn thành công tác thẩm định và  dự kiến phê duyệt trong tháng 2-2020. Sau khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cập nhật hồ sơ sẽ triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng các hạng mục của dự án thành phần này vào cuối tháng 8-2020 và hoàn thành thi công vào tháng 2-2021. Khu tái định cư tại xã Bình Sơn có thể thực hiện giao đất cho người dân xây dựng nhà ở vào tháng 12-2020.

Riêng các hạng mục xây dựng thuộc dự án thành phần Xây dựng hệ thống Công trình xã hội tại Khu tái định cư xã Bình Sơn sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 11-2020 và hoàn thành thi công vào tháng 5-2021.

Có thể chậm triển khai vì phát sinh nhiều khó khăn

Theo UBND tỉnh, xác định việc xây dựng các khu tái định cư để bố trí nơi ở cho các hộ dân vùng dự án là nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã xác định tiến độ công việc, phân công cụ thể từng sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh một số vấn đề khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Cụ thể, đối với hạng mục xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn do phải thực hiện điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi, phát sinh khối lượng gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến kéo dài thời gian triển khai lập hồ sơ dự án.

Đặc biệt, vào ngày 14-8-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1-10-2019 để thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và Bộ Xây dựng ban hành 10 thông tư hướng dẫn (có hiệu lực từ ngày 15-2-2020) cũng làm chậm trễ việc triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Mặc dù Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2639/BXD-KTXD (ngày 7-11-2019) đồng tình với kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai cho xử lý theo đơn giá và định mức tại Nghị định 32 của Chính phủ nhưng qua rà soát có một số định mức, chi phí quy định tại Nghị định 32 cao hơn quy định tại Nghị định số 68. Trong khi đó, để ban hành định mức và đơn giá theo quy định Nghị định số 68 phải mất thời gian từ 3-5 tháng nên kéo dài thời gian lập dự toán các dự án thành phần có cấu phần xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, thời gian tới tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai 2 khu tái định cư phục vụ di dời dân dự án Sân bay Long Thành. Kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để ảnh hưởng tiến độ chung dự án Sân bay Long Thành.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng cam kết khởi công dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn trong tháng 4-2020 và hoàn thành hạ tầng trong năm 2020 để di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án, bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào đầu năm 2021.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn được phê duyệt xây dựng tại địa bàn xã Lộc An và xã Bình Sơn, H.Long Thành với hơn 5000 lô đất phục vụ tái định cư cho khoảng 26,5-29,5 ngàn người. Đồng thời bố trí đất để di dời 4 công trình tôn giáo trong vùng dự án Sân bay Long Thành gồm: nhà thờ Thành Tâm, nhà thờ Thành Đức; chùa Bửu Lâm và đình Thần, miếu. Ngoài ra, tại khu tái định cư này cũng sẽ xây dựng các CTXH như: trung tâm y tế kỹ thuật cao; trường mầm non, tiểu học , THCS, THPT; trụ sở UBND xã Bình Sơn, chợ và trung tâm văn hóa. Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn nằm về phía Bắc sân bay Long Thành và dọc theo tuyến đường ĐT769, tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn.

Khu tái định cư tại xã Bình Sơn được phê duyệt xây dựng tại xã Bình Sơn phục vụ tái định cư cho hơn 1,5 ngàn hộ dân. Theo nhu cầu tái định cư, dự kiến tại khu tái định cư này sẽ xây dựng 3 CTXH gồm: trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS. Khu tái định cư xã Bình Sơn nằm về phía Bắc sân bay Long Thành và dọc theo tuyến đường ĐT769.

Phạm Tùng

Theo Baodongnai

Các bài viết bạn có thể quan tâm

Kim Oanh Group bắt tay đối tác Nhật phát triển dự ... Kim Oanh Group kỳ vọng dự án The One World sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương.Kim Oanh Group bắt tay đối tác Nhật phát triển dự...
“Soi” tiến độ pháp lý dự án The Gió Riverside của ... Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụ...
Nhìn lại nốt thăng trầm gần 10 năm BĐS phía Nam... Từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2023, thị trường nhà đất phía Nam trượt dài trong tình trạng thanh khoản yếu, giá bán giảm sâu. Tín hiệu chỉ thực sự tr...
Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến kha... Dự án Metro số 1 đã đạt khoảng 98% tổng khối lượng thi công, dự kiến khai thác miễn vé từ tháng 7 đến tháng 10 và tiến hành khai thác thương mại tron...
Phú Đông Group và chuỗi giá trị tạo nên những khu ... Với sứ mệnh kiến tạo những ngôi nhà vừa túi tiền, chất lượng cao, chuẩn pháp lý, Phú Đông Group đã xây dựng một chuỗi giá trị tạo ra những khu căn...
Tỉnh Bình Thuận bắt đầu tháo gỡ các quy hoạch kéo ... UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch kéo dài nhiều năm, và lập nhiệm vụ, đồ án quy h...
Tư duy lựa chọn căn hộ của gen Z giai đoạn 2024 &#... Chuyên mục tâm sự bên lề bất động sản:  Khi thế hệ Gen Z bắt đầu đi mua nhà ở Sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ, gen Z (người lao...